MainPages_ForBusinesses

בית / MainPages_ForBusinesses

בעלי עסקים

מנכ"ל/ית? מנהל/ת משאבי אנוש? מנהל/ת שיווק?

מעוניינים לשפר את יחסי התקשורת של העובדים בתוך הארגון או עם לקוחות חיצוניים?

מעוניינים להעלות את שביעות הרצון של העובדים והאפקטיביות שלהם בו בזמן?

יש לי פתרונות עבורך

סדנה לשיפור יחסים בין העובדים בחברה

על ידי שימוש בסגנונות הניהול של יצחק אדיג’ס וסדנה דינאמית מהנה, אעניק לעובדים כלים כיצד להתנהל טוב יותר בסביבת העבודה ובחייהם האישיים, וכיצד לעבוד אחד עם השני באופן שמניב תוצאות

הרצאה מהנה בנושא של ניהול זמן

הרצאה אשר מלמדת אותנו על המחסומים אשר עוצרים בעדנו להשיג תוצאות אשר מקדמות אותנו

יצירת קשר

054-2881953

לכל מידע נוסף אודות הסדנאות, אתם מוזמנים לפנות אלי באופן אישי